Tilboð opnuð í jarðboranir

Síðastliðið vor skrifuðu fulltrúar Hörgársveitar og Norðurorku hf. undir samstarfsyfirlýsingu um jarðhitarannsóknir í Hörgárdal og Öxnadal til að meta hvort jarðhitavinnsla á svæðinu sé vænleg.

Tilboð voru opnuð í gær.

Kostnaðaráætlun vegna verksins hljóðar upp á tíu milljónir króna. Hörgársveit sótti um styrk úr Orkusjóði til jarðhitarannsókna á svæðinu sem samþykkti að veita fimm milljónir til verkefnisins.  Hörgársveit og Norðurorka leggja tvær og hálfa milljón króna hvort til verkefnisins.

Samið var við Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, um undirbúning að nauðsynlegum rannsóknum. Þær skiptast í tvo meginþætti, ákvörðun um borstaði fyrir hitastigulsholur og rannsóknir á holunum meðan á borun stendur og eftir að henni er lokið.

Borun á hitastigulsholunum var boðin út um miðjan ágúst og bárust sjö tilboð frá sex aðilum, en einn skilaði inn frávikstilboði. Tilboðin voru opnuð að viðstöddum fulltrúum bjóðenda.

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf. átti lægsta tilboðið, kr. 7.966.000 en einnig bárust tilboð frá eftirfarandi aðilum:

Alvarr ehf. kr. 17.494.050
Árni Helgason ehf. kr. 11.230.000
Árni Kópsson kr. 14.581.875
Bjarnastaðir ehf. kr.   8.752.100
Jarðboranir hf kr. 18.477.233
Alvarr ehf. frávikstilb. kr. 13.915.000

 

Farið verður yfir tilboðin og síðan gengið til samninga um verkið.