Dalvíkurlína 2

Dalvíkurlína 2

Tillögur á vinnslustigi að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, Aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024 og Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020.

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar, sveitarstjórn Hörgársveitar og sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar kynna hér með skv. 2.mgr. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 drög að breytingum á aðalskipulagi sveitarfélaganna vegna áforma um lagningu Dalvíkurlínu 2. 

Fyrirhuguð Dalvíkurlína 2 er 66 kV jarðstrengur sem liggur frá Akureyri til Dalvíkur og er ætlað að tryggja örugga orkuafhendingu til Dalvíkur og nærsveita með tvöfaldri tengingu við meginflutningskerfi Landsnets.  

Skipulagstillögurnar eru kynntar með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða á strengleið við nánari úrvinnslu verkefnisins.  Í skipulagsverkefninu felst einnig að lega göngu- og hjólaleiðar er löguð að strengleið Dalvíkurlínu 2. 

Tillöguuppdrættir ásamt umhverfisskýrslu verða aðgengilegir á skrifstofum og heimasíðum sveitarfélaganna frá 28.september – 19.október 2022 eins og hér segir:

Akureyrarbær: Ráðhús, Geislagötu 9. www.akureyri.is/is/thjonusta/skipulag-og-byggingar/auglystar-skipulagstillogur

Hörgársveit: sveitarskrifstofa Hörgársveitar, Þelamerkurskóla. www.horgarsveit.is

Dalvíkurbyggð: Ráðhús. www.dalvikurbyggd.is/is/skipulagsmal

Þá verður opið hús vegna kynningar skipulagstillögunnar haldið á sveitarskrifstofu Hörgársveitar milli kl. 12:00 og 15:00 föstudaginn 7. október 2022. Þar mun skipulagsfulltrúi sitja fyrir svörum varðandi skipulagstillöguna.

Ábendingum þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram má skila með tölvupósti á netföngin skipulag@akureyri.is, sbe@sbe.is, dalvikurbyggd@dalvikurbyggd.is eða bréfleiðis til skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

Frestur til að koma á framfæri ábendingum við tillögurnar er til og með 19. október 2022. 

28. september 2022
Skipulagsfulltrúar Akureyrarbæjar, Hörgársveitar og Dalvíkurbyggðar

 

Fylgisskjöl:

Landsnet - Tilkynning til ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdar og umhverfismatsskýrsla aðalskipulagsbreytinga Akureyrarbæjar, Dalvíkurbyggðar og Hörgársveitar

Landmótun - Breyting á aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024

Landmótun - Aðalskipulagsuppdráttur