Ársreikningur Hörgársveitar 2015 - jákvæð niðurstaða

Ársreikningur Hörgársveitar 2015 var samþykktur á fundi sveitarstjórnar 25. maí 2016.

Samkvæmt ársreikningnum urðu rekstrartekjur alls 518,4 millj. kr. og rekstrargjöld 489,6 millj. kr. á árinu 2015. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 8,1 millj. kr.  Heildarrekstrarniðurstaða á árinu varð því jákvæð upp á 20,7 millj. kr.

Eigið fé í árslok er 505,9 millj. kr. Veltufé frá rekstri á árinu var 53,4 millj. kr.

Nettó fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum var 20 millj. kr. og skuldir og skuldbindingar lækkuðu um kr. 19,3 millj á árinu og eru skuldir í árslok 35,7% af tekjum. Handbært fé í árslok var 10,9 millj. kr.