Fjallskilanefnd, fundur nr. 3 - 2007

17.08.2007 00:00

Föstudagskvöldið 17. ágúst 2007 kom fjallskilanefnd Hörgárbyggðar saman til fundar á Staðarbakka mættir: Guðmundur Skúlason, Aðalsteinn H Hreinsson og Stefán L Karlsson.

 

     Eftirfarandi fært til bókar á fundinum:

 

1.      Skrifað undir fundargerð síðasta fundar.

 

2.      Endanleg tímasetning gangna og rétta: Í Glæsibæjardeild og Syðri-Bægisárdal verða fyrstu göngur laugardaginn 8. sept. Réttað verður í Þórustaðarétt síðdegis sama dag auk nokkurra heimarétta. Í Sörlatungu verða fyrstu göngur sunnudaginn 9. sept. annarsstaðar í Skriðudeild og Öxnadal verða fyrstu göngur frá miðvikudeginum 12. sept. til sunnudagsins 16. sept. Réttað verður í Staðarbakkarétt föstudaginn 14. sept. kl. 10 f.h. og Þverárrétt í Öxnadal mánudaginn 17. sept. kl. 10 f.h. Þessa gangnadaga er líka réttað í nokkrum heimaréttum. Seinni göngur verða yfirleitt viku seinna nema í Glæsibæjardeild og Syðri-Bægisárdal verður hálfur mánuður á milli gangna.

 

3.      Farið var yfir niðurröðun gangnadagsverka sem fjallskilastjóri var búinn að forvinna og gerðar smávægilegar breytingar. Ákveðið að nefndin komi aftur saman 23. ágúst til að ganga endanlega frá gangnaseðlum o.fl.

 

4.      Árni Arnsteinsson, varaoddviti Hörgárbyggðar, mætti á fundinn kl. 22:15. Erindi hans var að ræða álagningu fjallskila á Illagilsdal, Lambárdal og í Auðbrekkufjall (samanber bókun sveitarstjórnar frá 16. maí 2007 um álagningu á þessi svæði). Árni fór yfir málið og sagðist frá upphafi hafa verið andvígur þeirri breytingu sem gerð var 2005, þegar hætt var að leggja fjallskil á Illagilsdal og Lambárdal á sauðfjáreigendur, sem sleppa í Auðbrekkufjall, en þau þess í stað mönnuð af sveitarfélaginu. Hann sagðist því hafa beitt sér fyrir svo hljóðandi bókun í sveitarstjórn „sveitarstjórn leggur áherslu á að gangnadagsverkin á Illagilsdal og Lambárdal á Þorvaldsdalsafrétti verði lögð á þá landeigendur sem hafa upprekstrarrétt og/eða nýta hann á nefndum svæðum“. Í framhaldi af þessari bókun sagðist hann hafa rætt við hlutaðeigandi bændur og hefðu þeir allir utan einn sem ekki tók afstöðu, verið sammála um að þessu yrði breytt aftur til samræmis við bókun sveitarstjórnar. Fjallskilastjóri fór yfir forsendur fyrir breytingunni, sem gerð var 2005 og sagði hana vera í fullu samræmi við framkvæmd álagningar fjallskila annars staðar í sveitarfélaginu og breyttar forsendur þyrfti til að fjallskilanefnd samþykkti að breyta álagningunni til fyrra horfs. Árni sagði að um 1/3 hluti síns fjár sem hann sleppir á Dagverðartungudali fari yfir á Illagilsdal og Lambárdal og komi þaðan til réttar. Hann óski því eftir að það verði lögð á sig fjallskil fyrir það fé þar. Að þessum breyttu forsendum var gerð svofelld bókun:

„Fjallskilanefnd samþykkir vegna breyttra forsenda að líkt og fram til 2005 verði fjallskilum í Auðbrekkufjalli, á Illagilsdal og Lambárdal sameiginlega jafnað niður á þá fjáreigendur sem sleppa í Auðbrekkufjall, en auk þess verði þar lagt á 35 kindur frá Stóra-Dunhaga, sem áætlað er að komi inn á svæðið, en sleppt er á Dagverðartungudali, samsvarandi verði þessar 35 kindur dregnar frá við álagningu þar. Þessi tilhögun gildir áfram árlega þar til annað verður ákveðið.“

Árni lýsti sig sammála þessari bókun og verður því framkvæmdin í samræmi við hana haustið 2007 og áfram þar til annað verður ákveðið.

 

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 02:10.