Svæðisskipulag Eyjafjarðar tekur gildi

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar hefur á undanförnum árum unnið að gerð nýs svæðisskipulags. Nefndin hóf í byrjun ársins 2013 kynningu á tillögu að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012–2024 í samræmi við verklagsreglur í skipulagslögum nr. 123/2010. Kynningarferlinu lauk í lok árs með því að öll aðildarsveitarfélög skipulagsins sem eru Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit, Akureyrarbær, Hörgársveit, Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð samþykktu tillöguna. Hún var síðan staðfest af Skipulagsstofnun 21. janúar 2014 og birtist auglýsing um staðfest skipulag í B-deild Stjórnartíðinda hinn 4. febrúar 2014.

Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012–2014 birtist almenn stefna aðildarsveitarfélaganna um byggðaþróun, landbúnaðarland, iðnaðarsvæði, meðhöndlun úrgangs, vatnsverndarmál, verndun strandsvæða Eyjafjarðar, samgöngumál og flutningsleiðir raforku.

 

Svæðisskipulagið er um leið stjórntæki eða verkfæri til að beita við ákvarðanir um landnotkun og auðlindanýtingu í Eyjafirði. Hlutverk svæðisskipulagsnefndarinnar verður svo m.a. það að fylgjast með að sú stefna endurspeglist í aðalskipulagsgerð sveitarfélaganna.

 

Á myndinni er svæðisskipulagsnefndin, eins og hún er nú skipuð. Efri röð f.v.: Bjarni Kristjánsson, formaður, Eyjafjarðarsveit, Hanna Rósa Sveinsdóttir, Hörgársveit, Eva Reykjalín Elvarsdóttir, Akureyrarbæ, Guðný Sverrisdóttir, Grýtubakkahreppi, og Sigurbjörn Jakobsson, Grýtubakkahreppi. Aftari röð f.v.: Jónas Vigfússon, Eyjafjarðarsveit, Þorsteinn K. Björnsson, Dalvíkurbyggð, Ármann V. Sigurðsson, Fjallabyggð, Guðmundur Sigvaldason, Hörgársveit, Jón Hrói Finnsson, Svalbarðsstrandarhreppi, og Árni Ólafsson, skipulagsráðgjafi. Á myndina vantar Önnu Fr. Blöndal, Svalbarðsstrandarhreppi, og Edward H. Huijbens, Akureyrarbæ.

 

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 má lesa með því að smella hér.