Nýtt fyrirkomulag sorphirðu

Næstu daga mun verða dreift tunnum fyrir flokkaðan heimilisúrgang á hemili í þeim hluta sveitarfélagsins sem var Hörgárbyggð. Þetta er gert á grundvelli samnings sem gerður var haustið 2009 við Gámaþjónustu Norðurlands ehf.

A.m.k. í fyrstu hefur sameining Hörgárbyggðar við Arnarneshrepp ekki áhrif á samninginn, þannig að fyrirkomulagið í Arnarneshreppi verður óbreytt um sinn.

Jafnframt munu tunnur koma í stað kara þar sem þau hafa verið fyrir úrganginn.

Tilgangurinn er að auka flokka úrgangs til endurvinnslu til að minnka auðlindasóunin sem felst í urðun hans. Auk þess sem þá sparast fjármunir við flutning úrgangsins til urðunar.

Gert er ráð fyrir að á hverju heimili verði:

- Ein eða tvær 240 lítra tunna (svört með svörtu loki) fyrir óflokkaðan úrgang

- Ein 240 lítra endurvinnslutunna (svört með grænu loki)

Losun á tunnunum verður sem hér segir:

- Tunnur fyrir óflokkaðan úrgang verða losaðar á tveggja vikna fresti

- Endurvinnslutunnan verður losuð á fjögurra vikna fresti