Fasteignagjöld 2020

Hörgársveit

Álagningarhlutföll fasteignagjalda 2020

Fasteignaskattur:

skv. a-lið                               0,40%

skv. b-lið                               1,32%

skv. c-lið                               1,40%

Afsláttur ellilífeyrisþega (fæddir árið 1951 og fyrr) og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti er tekjutengdur, sbr. sérstakar reglur þar um.

Fráveitugjöld:

„Gjaldskrá fráveitna í Hörgársveit“, kveður á um fráveitugjöldin.

Holræsagjald Hjalteyri:                 0,18%

Holræsagjald Lónsbakka:             Samkvæmt gjaldskrá Norðurorku

Holræsagjald Lækjarvellir:            0,18%

Rotþróargjald í dreifbýli:

0-1.800 lítrar                          12.815 kr.

1.801-3.600                           17.300 kr.

3.601-6.000                           24.100 kr.

6.001-9.000                           31.600 kr.

9.000 og stærri                      59.430 kr.

Rotþró fyrir frístundahús       12.815 kr.

Lóðarleiga:

Hjalteyri:

íbúðarhúsalóðir      kr. 500/1.000 hver lóð

nýjar frístundahúsalóðir                   1,0%

aðrar lóðir                                        3,0%

Lónsbakki - Lækjarvellir:

íbúðarhúsalóðir                                  1,0%

aðrar lóðir                                           3,0%

Sorphirðugjald:

Sorphirðugjald heimila     58.100 kr.

Sorphirðugjald búreksturs sem hér segir:

110 kr. fyrir hverja sauðkind

630 kr. fyrir hvern nautgrip

450 kr. fyrir hvert hross

615 kr. fyrir hvert svín

Sorphirðugjald frístundahúsa   18.100 kr., engin þjónusta veitt á vetrum (1. okt. – 30. apríl).

Vatnsgjöld:

Hjalteyri:         kr. 12.670 hver íbúð/frístundahús

Kræklingahlíð og hluti Þelamerkur: Skv. gjaldskrá Norðurorku hf.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Hörgársveitar 28. nóvember 2019